publicerad: 2021  
högskola högskolan högskolor
hög|­skol·an
substantiv
`gskola
läro­anstalt för högre ut­bildning och forskning, där det i princip krävs av­slutade gymnasie­studier för att komma in i officiella samman­hang nu­mera ofta bestående av en samman­slagning av alla efter­gymnasiala utbildningsanstalter på en ort
högskolestudier; handelshögskola; lärarhögskola; tandläkarhögskola
hög­skolans institutioner är ut­spridda över hela stan; Hög­skolan i Halmstad; Tekniska hög­skolan
ofta abstraktare om samman­fattningen av all ut­bildning som bygger vidare på gymnasieutbildning
söka till hög­skolan; komma in på hög­skolan; läsa vid hög­skolan
belagt sedan 1850