publicerad: 2021  
högskolepoäng högskole­poängen, plural högskole­poäng, bestämd plural högskole­poängen
hp
hög·skole|­poäng
substantiv
`gskolepoäng
(officiell beteckning på) enhet för att an­ge om­fattning av högskole­studier
JFR 1poäng
sommarkursen i is­ländska om­fattar 7,5 högskole­poäng; 1,5 högskole­poäng mot­svarar heltids­studier under en arbets­vecka om 40 timmar
belagt sedan 1978