publicerad: 2021  
hörförståelse hör­förståelsen
hör|­för·stå·els·en
substantiv
`rförståelse
sär­skilt i pedagogiska samman­hang (grad av) förståelse av vad man hör
spec. i sam­band med in­lärning av främmande språk
prov i engelsk hör­förståelse
belagt sedan 1968