publicerad: 2021  
2i
adverb
1 in­om om­fånget av något som fram­går av samman­hanget
JFR 1i 1
Pelle har varit i (vattnet) till­räckligt länge
äv. med riktnings­betydelse
hoppa i och bada
äv. mer el. mindre bildligt
fylla i blanketten
belagt sedan 1749; se ur­sprung till 1i 1
2 med kraftig verkan
det gäller att kämpa och ligga i; hon tog kan­ske i för mycket när hon sade till honom
belagt sedan ca 1850
3 med direkt an­slutning till något som fram­går av samman­hanget
JFR 1i 3
kölen tog i lite
äv. bildligt
de gamla takterna sitter i
belagt sedan ca 1770
3i i:et, plural i:n el. i, bestämd plural i:na
substantiv
nionde bok­staven i det svenska alfabetet
pricken över i se prick
belagt sedan 1698; av lat. i; jfr grek. io´ta (ι)