publicerad: 2021  
icke-fråga icke-frågan icke-frågor
eller
ickefråga ickefrågan ickefrågor
substantiv
[ik`e-]
fråga, tema, ämne m.m. som saknar relevans eller är ointressant; i visst samman­hang och enl. vissa bedömare
under många år var det militära försvaret en icke-fråga i Sverige
belagt sedan 1976