publicerad: 2021  
icke-spridningsavtal icke-spridnings­avtalet, plural icke-spridnings­avtal, bestämd plural icke-spridnings­avtalen
icke-sprid·nings|­av·tal·et
substantiv
icke-spri`dningsavtal
av­tal om förbud mot (vidare) spridning av kärn­vapen
ett icke-spridningsavtal (mellan några)
ett icke-spridningsavtal (med någon/något)
ett icke-spridningsavtal (med någon)
ett icke-spridningsavtal (med något)
icke-spridnings­avtalet har skrivits under av de flesta länder i världen
belagt sedan 1965; efter engelska nonproliferation treaty med samma betydelse