publicerad: 2021  
identitetsbevis identitets­beviset, plural identitets­bevis, bestämd plural identitets­bevisen
id·ent·itets|­be·vis·et
substantiv
identite`tsbevis
identitetskort
de nya passen gäller vanligen som identitets­bevis
belagt sedan 1855