publicerad: 2021  
ikonoklast ikonoklasten ikonoklaster
ikono·klast·en
substantiv
ikonoklas´t
historiskt mot­ståndare till (dyrkan av) heliga bilder i kyrkan t.ex. i östromerska riket på 700- och 800-talen
belagt sedan 1846; till ikon och grek. klas´tes 'person som bryter sönder något'