publicerad: 2021  
i kraft
även
ikraft
i|­kraft
adverb
[-kraf´t]
med giltig status
av­talet är i kraft
äv. till giltig status
av­talet träder i kraft den 1 januari; en ny djurskydds­lag trädde i kraft 1 april 2019
belagt sedan 1593; se ur­sprung till kraft