publicerad: 2021  
impulskontroll impuls­kontrollen impuls­kontroller
im·puls|­kont·roll
substantiv
impul`skontroll
förmåga att kontrollera impulser
SE impuls
impulskontrollstörning
bristande impuls­kontroll; god impuls­kontroll
belagt sedan 1958