publicerad: 2021  
in corpore
in corp·ore
adverb
[kår´-] el. [kår`-]
med full­talig representation som kår eller dylikt
SYN. samfällt
lärarna upp­vaktade rektorn in corpore
belagt sedan 1884; av lat. in cor´pore med samma betydelse; jfr ur­sprung till korpus