publicerad: 2021  
in extenso
in ex·tenso
adverb
[-ten´-] el. [-ten`-]
oförkortat
åter­ge en text in extenso
belagt sedan 1884; av medeltidslat. in exten´so med samma betydelse, till lat. exten´dere 'sträcka ut; breda ut'; jfr ur­sprung till extension, extensiv