publicerad: 2021  
inavel in­aveln
in|­aveln
substantiv
in`avel
fort­plantning mellan när­besläktade individer
JFR avel
inavel (av några)
långt driven in­avel kan leda till degeneration
äv. bildligt, sär­skilt in­bördes beundran (i små slutna grupper)
kultur­livet i huvud­staden präglades av in­avel
belagt sedan 1862