publicerad: 2021  
indexlån index­lånet, plural index­lån, bestämd plural index­lånen
in·dex|­lån·et
substantiv
in`dexlån
typ av lån vars av­kastning är knuten till visst (aktie)index och som garanterar ett fast värde av lånebeloppet
det svenska studie­lånet är ett exempel på index­lån
belagt sedan 1963