publicerad: 2021  
inhysa inhyste inhyst, presens inhyser
verb
in`hysa
äv. lös förbindelse, se hysa ge till­fällig bo­stad åt någon
JFR logera
någon inhyser någon någonstans
de ny­anlända in­hystes i baracker
äv. med av­seende på före­mål eller dylikt
någon inhyser något någonstans
möblerna är in­hysta på ett lager
belagt sedan 1621
inhysainhysande, inhysning