publicerad: 2021  
inlåna inlånade inlånat
in|­lån·ar
verb
in`låna
ofta lös förbindelse, se låna ta emot (penningbelopp) för ut­nyttjande mot betalning av ränta särsk. om bank
någon/något inlånar något (från något)
någon inlånar något (från något)
något inlånar något (från något)
äv. bildligt med av­seende på abstrakta före­teelser, sär­skilt ord över­ta och an­vända i nytt samman­hang
många franska ord in­lånades i svenskan på 1700-talet
belagt sedan 1868