publicerad: 2021  
inlägg in­lägget, plural in­lägg, bestämd plural in­läggen
in|­lägg·et
substantiv
in`lägg
1 lös, in­lagd detalj i före­mål eller dylikt, t.ex. för att reglera före­målets mått
inläggssula; hålfotsinlägg
belagt sedan 1846
2 yttrande som ut­gör bi­drag till formell diskussion
debattinlägg
ett inlägg (i något)
ett skarpt in­lägg; hans in­lägg bemöttes aldrig; ett in­lägg i riks­dagens utrikes­politiska debatt
äv. all­männare
dela ett in­lägg på sociala medier; hennes senaste in­lägg på kultur­sidan; ett kommentars­fält där allt­för oresonliga in­lägg raderas
belagt sedan 1873
3 luftpassning mot centrum av fotbolls­plan från någon av planens ytter­kanter
slå ett in­lägg
belagt sedan 1924