publicerad: 2021  
inlärning in­lärningen
in|­lär·ning·en
substantiv
in`lärning
aktivt till­ägnande av viss kunskap eller färdighet
inlärningspsykologi; inlärningssvårigheter; djupinlärning; ytinlärning
inlärning (av något/sats)
inlärning (av något)
inlärning (av sats)
fördelad in­lärning an­ses bättre än hopad
belagt sedan 1932