publicerad: 2021  
inneslutning inne­slutningen inne­slutningar
inne|­slut·ning·en
substantiv
inn`eslutning
sär­skilt i fack­språk något som är inne­slutet
inneslutning (av något) (i något)
spec. (geologi) om bl.a. gas- el. vätske­bubblor i kristaller el. insekter, växt­delar och dylikt i bärn­sten
en briljant med inne­slutningar
spec. äv. om ett tryck­tätt rum (vanligen av betong med in­gjuten stålplåt) som om­sluter en kärn­reaktor och hindrar radio­aktiva ämnen att spridas i om­givningen
reaktorinneslutning
äv. det att innesluta t.ex. en reaktor el. ut­bränt radio­aktivt kärn­bränsle
belagt sedan 1850