publicerad: 2021  
insida insidan insidor
in|­sid·an
substantiv
in`sida
sida som vetter in­åt ofta mot det inre av före­mål el. ut­rymme som av­gränsas
insidan (av/på något)
insidan (av något)
insidan (något)
det hängde en krok på dörrens in­sida; under­armens in­sida är slätare än ut­sidan
äv. om hela det inre ut­rymmet av något
på in­sidan ser huset ut så här
äv. bildligt, sär­skilt i ut­tryck för in­gående kännedom, studium eller dylikt
han har lärt känna rörelsen från in­sidan
spec. äv. med tanke på hjärnan var­dagligt
det gäller att spela med in­sidan (av huvudet)
spec. äv. sport
bollen gick i mål via stolpens in­sida
belagt sedan 1772