publicerad: 2021  
insläpp in­släppet, plural in­släpp, bestämd plural in­släppen
in|­släpp·et
substantiv
in`släpp
öppning för passage in till något
ljusinsläpp; luftinsläpp
insläpp (av någon/något)
insläpp (av någon)
insläpp (av något)
äv. det att släppa in (någon/något)
nöjes­fältet är öppet hela dagen, med in­släpp från syd­sidan
belagt sedan 1895