publicerad: 2021  
installatör installatören installatörer
in·stall·at·ör·en
substantiv
installatö´r
person som yrkes­mässigt ut­för teknisk installation
elinstallatör
belagt sedan 1897