publicerad: 2021  
insticksprogram insticks­programmet, plural insticks­program, bestämd plural insticks­programmen
in·sticks|­pro·gramm·et
substantiv
in`sticksprogram
mindre komplement till större datorprogram som t.ex. till­för ny funktionalitet
SYN. plugin
belagt åtm. sedan 1997