publicerad: 2021  
inström in­strömmen in­strömmar
in|­strömm·en
substantiv
in`ström
(havs)ström som rör sig in mot land el. in i vik eller dylikt
äv. om vatten som strömmar in i något tekniskt system
belagt sedan 1888