publicerad: 2021  
intellektuell intellektuellt intellektuella
intel·lektu·ell
adjektiv
intellektuell´
1 som har att göra med tänkande och analys
intellektuell skärpa; intellektuell stimulans; en intellektuell an­strängning
belagt sedan 1787
2 som har förmåga till och intresse för tänkande och analys ofta särsk. filosofiskt el. humanistiskt tänkande
i intellektuella kretsar diskuterades post­modernismen
äv. något ut­vidgat
en intellektuell tid­skrift
ofta substantiverat ofta plur. person med intellektuella intressen eller intellektuellt yrke
de intellektuella protesterade mot in­skränkningarna i yttrande­friheten
belagt sedan 1839