publicerad: 2021  
interimistisk interimistiskt interimistiska
inter·im·ist·isk
adjektiv
interimis´tisk
som gäller tills vidare i väntan på permanent lösning eller dylikt
den nybildade föreningens interimistiska stadgar; NN är interimistisk ord­förande
belagt sedan 1817; bildn. till lat. in´terim 'under tiden', till in´ter 'emellan'