publicerad: 2021  
1interiör interiören interiörer
in·teri·ör·en
substantiv
interiö´r
det inre av en byggnad el. liknande an­läggning; särsk. med ton­vikt på möblering, dekor och dylikt
heminteriör
interiören (av något)
kyrkans interiör var enkel
äv. om mot­svarande bild­framställning
han ställer ut interiörer och stilleben
äv. bildligt (skildring av) inre förhållanden
tidsinteriör
interiörer från finans­världen
belagt sedan 1734; av franska intérieur med samma betydelse; till lat. inter´ior 'inre'; jfr ur­sprung till 1exteriör!!, intim
2interiör interiört interiöra
in·teri·ör
adjektiv
interiö´r
som har att göra med interiören av en byggnad eller dylikt
en varsam interiör renovering; byggnaden är intressant både interiört och exteriört (adverbial)
belagt sedan 1935