publicerad: 2021  
interlokutör interlokutören interlokutörer
inter·lok·ut·ör·en
substantiv
interlokutö´r
person som man sam­talar med
(någons) interlokutör
spec. person som lämnat viss upp­gift
belagt sedan 1801; av franska interlocuteur med samma betydelse; till inter- och lat. loq´ui 'tala'