publicerad: 2021  
internat internatet, plural internat, bestämd plural internaten
in·tern·at·et
substantiv
interna´t
skola vid vilken eleverna är in­ackorderade
folk­högskolor fungerar ofta som internat
äv. om själva skolformen
äv. om byggnad(er) där eleverna bor
skolan har drygt 180 elever och cirka hälften av dessa bor på internatet
äv. all­männare, sär­skilt om kortare undervisnings­period när elever och lärare är samlade hela tiden och bor till­sammans
två internat in­går i distans­kursen
belagt sedan 1872; av franska internat med samma betydelse; jfr ur­sprung till 1intern!!