publicerad: 2021  
intervention interventionen interventioner
inter·vent·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
1 ingripande i konflikt eller dylikt; spec. av stat el. allians i en annan stats inre an­gelägenheter, vanligen med militära medel
noninterventionsavtal
intervention (i något)
Natos intervention i Jugoslavien på 1990-talet
belagt sedan ca 1675
2 del­tagande i rätte­gång av person som inte är part
belagt sedan 1734