publicerad: 2021  
intresseväckande ingen böjning
intr·esse|­väck·ande
adjektiv
intress`eväckande
som förmår intressera
intresseväckande (för någon) (att+verb)
ett intresse­väckande före­drag
belagt sedan 1854