publicerad: 2021  
intrig intrigen intriger
intrig·en
substantiv
intri´g
1 listig och försåtlig plan vanligen i syfte att skada någon; vanligen ut­arbetad i sam­verkan mellan flera personer
JFR ränker
intrigmakare; korridorintrig
en intrig (mot någon/något)
en intrig (mot någon)
en intrig (mot något)
ord­föranden av­lägsnades genom en intrig
belagt sedan 1658; av franska intrigue med samma betydelse; till intrigera
2 handling i roman, drama eller dylikt
huvudintrig; kärleksintrig
en spännande intrig; en tunn intrig; bokens skickligt vävda intrig
belagt sedan 1734