publicerad: 2021  
inträdestal inträdes­talet, plural inträdes­tal, bestämd plural inträdes­talen
in·träd·es|­tal·et
substantiv
in`trädestal
tal vid till­träde till visst ämbete eller viss värdighet
ett inträdestal (om någon/något/sats)
ett inträdestal (om någon)
ett inträdestal (om något)
ett inträdestal (om sats)
den nya akademi­ledamotens inträdes­tal
belagt sedan 1745