publicerad: 2021  
invandring in­vandringen in­vandringar
in|­vandr·ing·en
substantiv
in`vandring
bo­sättning i annat land än hem­landet
invandringspolitik; anhöriginvandring
invandring (från något) (i/till något)
invandring (från något) (i något)
invandring (från något) (till något)
äv. i fråga om växter och djur
belagt sedan 1795