publicerad: 2021  
inventering inventeringen inventeringar
substantiv
invente´ring
det att inventera
behovsinventering; byggnadsinventering; naturvärdesinventering; probleminventering; rovdjursinventering
inventering av varulager
belagt sedan 1549