publicerad: 2021  
investmentbolag investment­bolaget, plural investment­bolag, bestämd plural investment­bolagen
in·vest·ment|­bo·lag·et
substantiv
inves`tmentbolag
före­tag vars främsta upp­gift är att förvalta värde­papper m.m. för sina aktie­ägares räkning
belagt sedan 1929; efter engelska investment company med samma betydelse; jfr ur­sprung till investera