publicerad: 2021  
invigning in­vigningen in­vigningar
in|­vig·ning·en
substantiv
in`vigning
formellt öppnande av evenemang, ny­byggd lokal eller dylikt
invigningsfest; invigningstal
invigning (av något)
in­vigningen av den nya skolan
äv. formell in­sättning i ämbete
diakoninvigning
belagt sedan 1716