publicerad: 2021  
ishall is­hallen is­hallar
is|­hall·en
substantiv
i`shall
inom­hus­anläggning med konst­frusen isbana
Rosenlunds­hallen i Jönköping var den första svenska is­hallen
belagt sedan 1955