publicerad: 2021  
isoleringscell isolerings­cellen isolerings­celler
isol·er·ings|­cell·en
substantiv
isole`ringscell
cell där en fånge hålls isolerad ofta med hän­visning till personens farlighet
isolerings­celler är psykiskt nedbrytande
belagt sedan 1900