publicerad: 2021  
istid is­tiden is­tider
is|­tid·en
substantiv
i`stid
1 geologisk period när stora delar av kontinenterna täcks av is särsk. om den senaste
(på/under) istiden
() istiden
(under) istiden
klippblock kvarlämnade från is­tiden
belagt sedan 1865
2 sällan plur. tid under en match när en (is­hockey)spelare får delta aktivt i spelet på isen i stället för att vila i avbytar­båset
NN fick mest is­tid av alla i laget
belagt sedan 1987