publicerad: 2021  
1jaja
interjektion
jaj`a
var­dagligt låt bli! en tämligen brysk upp­maning, vanligen riktad till små­barn
ja­ja, gå inte närmare elden!
belagt sedan 1722; till ja
2jaja
även
ja ja
ja|­ja
interjektion
[ja´-] el. med två huvudtryck
var­dagligt ja med svagare betydelse, ibland för att ut­trycka mot­villigt accepterande, ibland som tecken på resignation, irritation eller dylikt
ja­ja, det får väl bli som du vill då; ja­ja, det kunde man tänka sig
belagt sedan 1556