publicerad: 2021  
jo
interjektion
ut­tryck för att markera att svaret på en (negerad) fråga inte är det förväntade
JFR jodå
jotack; jovars
Han har väl inte kommit än­nu? – Jo
äv. för att markera att man har en upp­fattning som starkt av­viker från den som kommit fram i närmast före­gående yttrande
De var inte sär­skilt bra i den matchen. – Jo, det var de visst
äv. för att ut­trycka något mot­villigt med­givande
Men visst gjorde han sitt bästa? – Jo, det kan man väl säga
äv. som upp­takt till yttrande
jo det var så att ...; Mjölken? Jo, den hälldes ut för den var sur
jo vars jo, ganskabra, mycket etc.: Mår du bättre i dag? – Jo vars, det kan man väl säga.
jo, jag tackar, jag! se tacka
belagt sedan 1385 (Klosterläsning); fornsvenska iu; trol. besläktat med ja