publicerad: 2021  
jobspost jobs­posten jobs­poster
jobs|­post·en
substantiv
[jåb`s-]
ofta i sport­jargong (med­delande med) dålig nyhet
laget har drabbats av en jobs­post in­för finalen
belagt sedan 1822; till det bibliska namnet Job