publicerad: 2021  
jolta joltade joltat
verb
[jål`-]
var­dagligt; något ålderdomligt prata eller göra dumheter
jolta (med någon/något)
jolta (med någon)
jolta (med något)
belagt sedan 1900; trol. ljud­härmande och besläktat med jollra
joltajoltande, jolt