publicerad: 2021  
jonglera jonglerade jonglerat
verb
[jåŋle´-] äv. [∫åŋle´-]
sam­tidigt hålla (två eller flera bollar eller andra före­mål) i luften som konst­stycke vid upp­visning eller dylikt
någon jonglerar (med något)
jonglera med tallrikar; han kunde jonglera med sex bollar sam­tidigt
ibland äv. om att skickligt hålla en enda boll etc. i luften
äv. bildligt hantera elegant men ibland vårds­löst
jonglera med procentsiffror
belagt sedan 1870; av franska jongler med samma betydelse; av lat. jocula´ri 'leka; skämta', till joc´us 'skämt'; jfr ur­sprung till gyckla, jox, juvel
jonglerajonglerande, jonglering