publicerad: 2021  
jordbävning jord­bävningen jord­bävningar
jord|­bäv·ning·en
substantiv
jo`rdbävning
kraftig, relativt kort­varig skakning eller serie skakningar i marken orsakad(e) av bristningar i jordens inre och ibland med­förande sprickor, jord­skred m.m.
jordbävningskatastrof
en jord­bävning har registrerats av seismografen i Lund; jord­bävningens epicentrum låg 200 km nord­väst om Peking; jord­bävningen har magnituden 7,2 på Richter­skalan; den stora jord­bävningen befaras ha krävt flera tusen liv
belagt sedan 1526