publicerad: 2021  
journal journalen journaler
journ·al·en
substantiv
[∫orna´l]
1 dokument med fort­löpande an­teckningar om förlopp vanligen under längre tid; särsk. beträffande en patients sjukdoms­historia
journalskåp; lånejournal; observationsjournal; patientjournal; skeppsjournal; vaktjournal
en journal (över någon/något/sats)
en journal (över någon)
en journal (över något)
en journal (över sats)
föra journal; han förde in upp­gifterna i journalen; om man vill läsa sin journal vänder man sig till sin behandlande läkare
belagt sedan 1634; av franska journal 'dag­bok; tidning; tid­skrift', urspr. 'daglig', bildat till fornfranska jorn 'dag'; jfr ur­sprung till ajournera
2 vanligen i sammansättn., sär­skilt i namn tid­skrift eller (mer på­kostad) vecko­tidning
modejournal; Månadsjournalen
belagt sedan 1734