publicerad: 2021  
jovisst
jo|­visst
interjektion
joviss´t
äv. två ord jodå som efter­tryckligt svar på tveksamt el. nekande på­stående el. nekande fråga
jo­visst har du rätt; Får jag inte komma in? – Jovisst!; Han till­hör väl inte de bästa i klassen? – Jovisst gör han det!
belagt sedan 1884