publicerad: 2021  
jugoslav jugo­slaven jugo­slaver
jugo|­slav·en
substantiv
jugosla´v
(mans)person från det forna Jugoslavien
i plur. ofta om personer från det forna Jugoslavien oavsett kön
belagt sedan 1920