publicerad: 2021  
justitiekansler justitie­kanslern
just·itie|­kansl·ern
substantiv
[-ti`tsie-]
vanligen bestämd form (titel för) person som på regeringens vägnar över­vakar att dom­stolar och ämbets­verk följer lagar och förordningar
justitie­kanslern ska över­vaka tryck­friheten
belagt sedan 1719